Inbjudan till Annehem Fastigheters presentation av bokslutskommuniké 2023

Torsdagen den 1 februari offentliggör Annehem Fastigheter AB (publ) bokslutskommunikén för 2023. Annehem bjuder in investerare, analytiker och media till en direktsänd konferens via Teams samma dag klockan 11:00 (CEST).

Annehems VD, Monica Fallenius kommer tillsammans med Bolagets CFO, Adela Colakovic, presentera det gångna kvartalet och året som gått, samt ge en fördjupad bild av arbetet med Annehems moderna fastigheter inklusive det senaste förvärvet, The Corner. Presentationen kommer att hållas på svenska. Efter avslutad presentation finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen i Teams.

Frågor till konferensen kan även skickas i förväg till [email protected] 

Datum: 1 februari 2024

Tid: Direktsänd konferens på Teams 11:00 (CET)

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande Teams-länk:

https://events.teams.microsoft.com/event/b05b0623-c24d-412e-b8a2-e8919f2647c8@e510a398-d946-4fe1-ba17-4c5478d05bc5

Bokslutskommuniké samt presentation kommer att publiceras på Annehems hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius, VD
[email protected] 
Tel. +46 70 209 01 14

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 237,8 Mkr och en uthyrbar yta om 198 tkvm per 30 september 2023. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14