Pressmeddelanden

REG MAR
Bokslutskommuniké januari - december 2022 Annehem står starkt i en osäker omvärld. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2022 om 181,3 Mkr (155,8), vilket är en ökning om 16 procent mot föregående år. Förvaltningsresul...
REG MAR
Year-end report för the period January - December 2022 Annehem stands strong in an uncertain world. We deliver a net operating income for 2022 of SEK 181.3 million (155.8), which is an increase of 16 percent compared to the previous...
Inbjudan till Annehem Fastigheters presentation av bokslutskommunikén för perioden januari - december 2022 Torsdagen den 23 februari offentliggör Annehem Fastigheter AB (publ) bokslutskommunikén för 2022. Annehem bjuder in investerare, analytiker och media till en direktsänd konferens...
Invitation to Annehem Fastigheter's presentation of the year-end report for the period January - December 2022 On Thursday, February 23, Annehem Fastigheter AB (publ) publishes the year-end report for 2022. Annehem invites investors, analysts, and the media to a live conference (on Teams)...
REG
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande i Annehem Fastigheter AB (publ) Inför årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) den 23 maj 2023 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Valbere...
REG
The Nomination Committee's proposal for board members and chairman of Annehem Fastigheter AB (publ) Ahead of the Annual General Meeting in Annehem Fastigheter AB (publ) on 23 May 2023, the Nomination Committee hereby announces its proposal regarding board members and chairman o...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Årsstämma 2022 ÅRSSTÄMMA
Halvårsrapport 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Annehem Fastigheter

Webbplats
https://www.annehem.se/
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14