Pressmeddelanden

REG MAR
Annehem Fastigheter förvärvar nyproducerad kontorsfastighet i Malmö och avser genomföra en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYD...
REG MAR
Annehem Fastigheter acquires a new-build office property in Malmö and intends to carry out a rights issue of approximately SEK 300 million THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE MADE PUBLIC, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA,...
Annehem har färdigställt 100 nya kommunala förskoleplatser i Valhall Park Annehem Fastigheter har i samarbete med Ängelholm kommun gett liv till en äldre fastighet i Valhall Park. Byggnaden har moderniserats och anpassats och rymmer drygt 100 kommunala...
Annehem has completed 100 new municipal preschool places in Valhall Park Annehem Fastigheter, in collaboration with Ängelholm Municipality, has given life to an older property in Valhall Park. The building has been adapted to modern premises with spac...
Annehem Fastigheter medverkade på Nasdaqs Green Equity Capital Markets Day Annehem Fastigheter deltog vid den andra upplagan av Nasdaqs Green Equity Capital Markets Day den 7 november 2023. Under presentationen redogjorde Bolagets VD, Monica Fallenius o...
Annehem Fastigheter participated in Nasdaq's Green Equity Capital Markets Day Annehem Fastigheter participated in the second edition of Nasdaq's Green Equity Capital Markets Day on 7 November 2023. During the presentation, the company's CEO, Monica Falleni...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2023 Årsredovisning

Offentliggörs under april månad

Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14