REGMAR

Halvårsrapport januari-juni 2021

Annehem Fastigheter fortsätter att växa och utvecklas i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. Fortsatt stark utveckling av förvaltningsresultatet. Den ekonomiska uthyrningsgraden var oförändrad på 95 procent. Detta i kombination med långa avtal i genomsnitt på 5,4 år med starka hyresgäster innebär en styrka för Annehems verksamhet även i mer utmanande tider.

April-juni

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 45,5 Mkr (36,7)
 • Driftnettot uppgick till 39,6 Mkr (27,8)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 21,9 Mkr (6,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 kr (0,09)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 12,2 Mkr
 • Förvärv av Peab Center Helsingborg till ett verkligt värde uppgående till 131 Mkr - fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver med energiklass B
 • Friköp av tomträtter i Helsingfors till ett värde på 9,2 Meur
 • Förvärv av logistikfastighet i Södertälje med ett underliggande fastighetsvärde på 96,5 Mkr med tillträde i Q2 2022 - fastigheten skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med energiklass B

Januari-juni

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 90,6 Mkr (69,3)
 • Driftnettot uppgick till 76,4 Mkr (49,4)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 41,2 Mkr (11,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,03 kr (0,18)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 37,9 kr (26,6)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 3 545,9 Mkr (2 912,1)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 34,7 Mkr
 • Inflytt av Coop Mega i Carl Berner Torg i februari

"Annehem har ett bra utgångsläge när komplexiteten ökar och företagen ser sig om efter nya hållbara lokallösningar där anpassningsbarhet och flexibilitet blir avgörande. Vikten av detta har understrukits av pandemin som ökat efterfrågan ytterligare för denna typ av lokaler." säger Jörgen Lundgren, VD Annehem Fastigheter

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jörgen Lundgren
VD
[email protected]
Mobil 076-843 05 08

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 08:00 CEST.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 23 förvaltningsfastigheter med ett värde om 3 546 Mkr och en uthyrbar yta om 189 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14