REG

Förändringar i Annehems organisation

Annehem Fastigheter omorganiserar och ändrar samtidigt bolagets segment. De nya segmenten kommer utgöras av Region Sverige och Region Övriga Norden (Finland och Norge), tidigare Region Huvudstad och Region Syd. Segmentsförändringen genomförs från den 1 januari 2023.

Inför denna förändring och med start redan den 7 november 2022, har Gustav Eriksson, tidigare Förvaltningschef Syd, utsetts till Förvaltningschef för Region Sverige och han kommer att ingå i Annehems ledningsgrupp. Region Övriga Norden rapporterar tills vidare till VD.

"Genom denna nya struktur skapar vi ännu bättre förutsättningar för en sammanhållen och effektiv fastighetsförvaltning. Gustav, med sitt affärsfokus, goda ledarskap och sin erfarenhet, kommer också att bli ett mycket värdefullt tillskott i ledningsgruppen." säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

Annehem har en ambitiös vision och hållbarhetsmål och för att accelerera arbetet har ett konsultavtal tecknats med Amanda Tevell som interim hållbarhetsansvarig. Amanda har över tio års erfarenhet av såväl strategiskt som operativt hållbarhetsarbete och kommer leda bolagets fortsatta arbete med att utveckla och implementera de långsiktiga hållbarhetsmålen i verksamheten.

Ledningsgruppen består efter denna förändring av:

  • Monica Fallenius, VD
  • Jan Egenäs, CFO
  • Adela Colakovic, Koncernredovisningschef
  • Gustav Eriksson, Förvaltningschef Sverige

För ytterligare information vänligen kontakta:

Monica Fallenius
VD
[email protected]
Tel. +46 70 209 01 14

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 252,9 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.

Bifogade filer

PM-20221107-Sv.pdf

Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14