REGMAR

Delårsrapport januari-september 2021

Bra utveckling i underliggande affär och positiv omvärdering av fastighetsportföljen.

Under det tredje kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 29,7 procent jämfört med föregående kvartal. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 96,0 procent. Annehems solida balansräkning i kombination med långa avtal med starka hyresgäster innebär en bra plattform för pågående tillväxtresa. Hyresavtalen har en genomsnittlig längd på 5,8 år.

Juli-september

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 46,9 Mkr (39,1)
 • Driftnettot uppgick till 40,3 Mkr (31,2)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 28,4 Mkr (9,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,42 kr (0,29)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 3,4 Mkr (65,4)
 • Externa värderingar av förvaltningsfastigheter i september gav en ökning i verkligt värde på 70,9 Mkr (12,5)

Januari-september

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 137,5 Mkr (108,4)
 • Driftnettot uppgick till 116,7 Mkr (80,6)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 69,3 Mkr (20,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,45 kr (0,47)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 39,5 kr (35,7)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 3 624,3 Mkr (3 003,1)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 43,5 Mkr (110,8)
 • Förvärv av Peab Center Helsingborg till ett verkligt värde uppgående till 131 Mkr - fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver med energiklass B
 • Friköp av tomträtter i Helsingfors till ett värde på 9,2 Meur
 • Förvärv av logistikfastighet i Södertälje med ett underliggande fastighetsvärde på 96,5 Mkr med tillträde i Q2 2022 - fastigheten skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med energiklass B

"Kraven på kontorets anpassningsbarhet, miljö och läge med goda kommunikationer i sin närhet har accelererat ytterligare. Vi har en mycket bra plattform att utgå från då vår fastighetsportfölj till största delen består av moderna, flexibla och miljöcertifierade fastigheter. Detta förstärks ytterligare genom förvärvade projekt med nya byggnader under uppförande. Det ger oss goda förutsättningar att uppnå de krav som ställs avseende gröna hyresintäkter." säger Jörgen Lundgren, VD Annehem Fastigheter

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jörgen Lundgren
VD
[email protected]
Mobil 076-843 05 08

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.

Om Annehem Fastigheter

Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 23 förvaltningsfastigheter med ett värde om 3 624 Mkr och en uthyrbar yta om 189 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14