REGMAR

Delårsrapport jan-sep 2023

Vår fastighetsverksamhet levererar ett fortsatt starkt resultat. Under perioden redovisar vi ökade hyresintäkter, ett förbättrat driftnetto och en fortsatt hög uthyrningsgrad. Vårt förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter är i paritet med samma period föregående år, då resultatet pressas av ett högre räntenetto. Total värdeförändring av förvaltningsfastigheter i kvartalet uppgick till -108,0 Mkr, till följd av ökade avkastningskrav.

Jan-sep

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 186,3 Mkr (161,1)
 • Driftnettot uppgick till 158,2 Mkr (136,3)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 63,4 Mkr (62,6)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 70,6 Mkr (71,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,24 kr (3,36)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 55,0 Mkr (27,1)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på
  -291,6 Mkr (85,7)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 237,8 Mkr (4 252,9)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 40,4 kr (43,6)

"Det är fortsatt osäkert i vår geopolitiska omvärld samtidigt som vi är inne i en lågkonjunktur, trots det så har jag en positiv känsla med mig in i det sista kvartalet för 2023. Vi börjar skönja en tydligare räntebana framåt, vilket kommer att ha stor påverkan på vår bransch. Jag ser goda möjligheter till kommande förvärv där vi har vår höga hållbarhetsprofil och långsiktighet i fokus", säger Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 20 oktober frånträdde Annehem Carl Berners Torg i Oslo enligt det avtal som slöts den 22 september.

Rapporten presenteras klockan 11:00 den 26 oktober av vd Monica Fallenius och CFO Jan Egenäs. Presentationen kommer att hållas på svenska. Efter avslutad presentation finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen i Teams. Frågor till konferensen kan även skickas i förväg till [email protected]

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande Teams-länk:

https://events.teams.microsoft.com/event/80f540cc-8fb8-4757-ae8d-dcdafec01154@e510a398-d946-4fe1-ba17-4c5478d05bc5

Delårsrapport samt presentation publiceras på Annehems hemsida.

Stockholm 2023-10-26

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius, vd

[email protected] 
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 08:00 CEST.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 237,8 Mkr och en uthyrbar yta om 198 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14