REG

Annehem Fastigheter publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Annehem Fastigheter AB har visat på uthållighet och stabilitet under ett år som präglats av geopolitisk oro och makroekonomiska svängningar. Vår underliggande fastighetsverksamhet har gått starkt och för helåret 2023 redovisade vi ökade hyresintäkter, ett förbättrat driftnetto och ett starkt förvaltningsresultat trots ett betydligt högre räntenetto. Vi har en fortsatt hög uthyrningsgrad med stabila och långsiktiga hyresgäster. Vi fortsätter att göra hållbara förflyttningar i vår fastighetsverksamhet för att närma oss visionen om att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Norden.

"I ljuset av den utmanande omvärlden är jag nöjd med Annehems prestation under 2023. Med vår starka underliggande fastighetsverksamhet, låga belåningsgrad med bankfinansiering och våra långsiktiga ägare har Annehem kunnat visat både uthållighet och stabilitet under året. Vi har satsat på och stärkt den befintliga verksamheten och under det fjärde kvartalet kunde vi fatta ett offensivt beslut om att förvärva kontorsfastigheten The Corner i Malmö och besluta om avsikten att genomföra en företrädesemission i början av 2024. Jag vill tacka mina medarbetare, våra hyresgäster och aktieägare som tillsammans med oss gör Annehems förflyttning möjlig!", säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

Läs mer om Annehems verksamhetsår 2023 i års- och hållbarhetsredovisningen som finns tillgänglig på svenska och engelska på vår webbplats och som bilaga i detta pressmeddelande.

Den svenska års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på vår webbplats och som bilaga i detta pressmeddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius, VD
[email protected] 
Tel. +46 70 209 01 14

Informationen är sådan som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2024 kl. 14:00 CET.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg och Helsingfors. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 412,7 Mkr och en uthyrbar yta om 202 tkvm per 31 december 2023. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14