Annehem tecknar avtal om köp av mark i Sundsvalls Logistikpark

Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling har tecknat avtal om markköp om cirka 58 000 kvadratmeter med Sundsvalls Logistikpark AB i Sundsvalls Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken. Annehem och Peab har bildat ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvm bruttoarea i logistikparken.

Sundsvalls Logistikpark har under arbetet med framtagandet av fastigheten om cirka 58 000 kvm, haft ett stort miljö- och hållbarhetsfokus. För att säkerställa hög kvalitet på miljöarbetet har man arbetat efter hållbarhetsprogrammet CEEQUAL. Annehem och Peab som planerar att utveckla området vidare kommer även fortsättningsvis att hålla en hög miljöprofil och miljöcertifiera ytorna man etablerar.

"Vi ser en unik möjlighet att få etablera en logistikanläggning i ett fantastiskt läge i Sundsvall till nytta för hela regionen. Vi har ett stort hållbarhetsfokus och byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent med energiklass A eller B", säger Jörgen Lundgren vd på Annehem Fastigheter.

"Vi har genom vår anläggningsverksamhet varit involverade i utvecklingen av området i ett tidigt skede. Det känns därför extra roligt att få vara med och fortsätta utveckla detta spännande och viktiga projekt tillsammans med Sundsvalls Logistikpark och Annehem Fastigheter", säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Sundsvalls Logistikpark är ett transportnav under uppbyggnad för sjöfart, järnväg och väg i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Inom området uppförs en kombiterminal, järnväg och spårområde, containerkaj samt etableringsytor för logistik.

Affären är villkorad av beslut i kommunfullmäktige, som är planerat till 27 september.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jörgen Lundgren
VD
[email protected]
Mobil 076-843 05 08

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 257 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan april 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14