Annehem har färdigställt 100 nya kommunala förskoleplatser i Valhall Park

Annehem Fastigheter har i samarbete med Ängelholm kommun gett liv till en äldre fastighet i Valhall Park. Byggnaden har moderniserats och anpassats och rymmer drygt 100 kommunala förskoleplatser. Hyresavtalet med Ängelholm kommun sträcker sig till 2032 och omfattar drygt 2 000 kvm.

Förskoleplatserna är klara och inflyttade.  Lokalerna är belägna i en tidigare logementsbyggnad som genomgått omfattande renovering och energieffektivisering.

"Det gläder oss att förskolan har öppnat och att vi kan utveckla och anpassa vårt bestånd i Valhall för att möta viktiga behov i kommunen. Dessutom tillför vi ytterligare en samhällsfastighet i vårt bestånd.  Det ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi om ett diversifierat fastighetsbestånd", säger Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter.

"Det har varit fantastisk kul att utöka vårt samarbete med Ängelholms Kommun som är en viktig samarbetspartner i Valhall Park. Kommunens förskola har blivit ett trevligt inslag som passar bra in i den mix av verksamheter som vi har i Valhall Park", säger Johan Flodmark, förvaltare Annehem Fastigheter.

Kommunen har sedan tidigare en omfattande förhyrning i Valhall Park för sin gymnasieutbildning. Ängelholms gymnasieskola förlade 2007 sina yrkesutbildningar till Valhall Park med namnet Valhall College. Här finns gymnasieprogram för restaurang och livsmedel, barn och fritid, bygg, fordon, samt el.

Stockholm 2023-11-10

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius, vd
[email protected] 
Tel. +46 70 209 01 14

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 237,8 Mkr och en uthyrbar yta om 198 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14