Annehem Fastigheter medverkade på Nasdaqs Green Equity Capital Markets Day

Annehem Fastigheter deltog vid den andra upplagan av Nasdaqs Green Equity Capital Markets Day den 7 november 2023. Under presentationen redogjorde Bolagets VD, Monica Fallenius och Hållbarhetschef, Christin Hertzberg för verksamheten och hållbarhetsarbetet.

I maj 2022 var Annehem Fastigheter ett av de första fastighetsbolagen att noterade sin aktie som Nasdaq Green Equity Designation, vilket bland annat innebär att mer än 50 procent av företagets omsättning härleds från gröna aktiviteter. Per den 31 december 2022 var 74 procent av Annehems intäkter gröna.

Annehems presentation från dagen (på engelska) finns nu tillgänglig här: https://nasdaq.videosync.fi/green-equity-2023-annehem-fastigheter

Om Nasdaq Green Designations

Nasdaq Green Designations stödjer noterade bolag på Nasdaqs europeiska marknader med deras gröna affärsmodeller och strategier. Syftet med märkningen är att öka synligheten och transparensen för företag som söker hållbara investeringar. Märkningen är också tillgänglig för privatägda företag som vill dra nytta av utmärkelsen innan en eventuell börsnotering. 

Stockholm 2023-11-09

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius, vd

[email protected] 
Tel. +46 70 209 01 14

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 237,8 Mkr och en uthyrbar yta om 198 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14