Annehem Fastigheter bjuder in till kapitalmarknadsdag den 3 december

Styrelsen i Annehem Fastigheter avser att ansöka om notering av Annehem Fastigheters B-aktier på Nasdaq Stockholm. Börsnoteringen är avsedd att äga rum under december 2020. Annehem Fastigheter planerar att hålla en webbsänd kapitalmarknadsdag den 3 december 2020, förutsatt att erforderliga godkännanden avseende börsnoteringen har erhållits, dit investerare, analytiker och mediarepresentanter är välkomna.

Under kapitalmarknadsdagen kommer Annehem Fastigheters affärsidé, strategi och utveckling att presenteras inför den kommande noteringen på Nasdaq Stockholm. Kapitalmarknadsdagen kommer att inledas med att Peab ger sin bakgrund till att dela ut Annehem Fastigheter och efter presentationen av Annehem Fastigheter ges möjlighet att ställa frågor. Presentationen kommer att hållas på svenska.

På Peab AB:s extra bolagstämma den 12 november beslutades att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter AB till aktieägarna i Peab. Beslutet innebär att aktieägarna får en aktie i Annehem Fastigheter på fem aktier i Peab, 1:5. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen i Peab att bestämma avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter.

Annehem Fastigheters kapitalmarknadsdag

Datum:
3 december 2020
Tid:
09.30 - 12.00
Deltagare:
Jörgen Lundgren, Vd Annehem Fastigheter
Jan Egenäs, CFO Annehem Fastigheter
Jesper Göransson, Vd Peab
Niclas Winkvist, CFO Peab

Anmälan
Registrera din anmälan här.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ludvig Gauffin
Investor Relations Manager
[email protected]
Tel: +46 76 109 05 57

Bifogade filer

Annehem_Pressrelease.pdf

Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14