Annehem bygger kommunal förskola i Valhall Park

Annehem Fastigheter och Ängelholms kommun har tecknat avtal om byggandet av en förskola i Valhall Park. Förskolan planeras ha sju avdelningar med plats för över 100 barn. Hyresavtalet sträcker sig till 2032 och omfattar drygt 2 000 kvm.

Förskolan kommer att inhysas i en befintlig byggnad som byggs om och anpassas för verksamheten. Byggnaden som tidigare används till logement har bra förutsättningar för att anpassas till moderna förskolelokaler med närhet till naturen. Dessutom görs stora energibesparingar i samband med ombyggnaden.

"Det känns fantastisk kul att utöka vårt samarbete med Ängelholms Kommun som är en viktig samarbetspartner i Valhall Park. Kommunens förskola blir ett trevligt inslag som passar bra in i den mix av verksamheter som vi har i Valhall Park. Extra roligt att en äldre byggnad kan renoveras och energieffektiviseras i en härlig miljö för våra minsta Ängelholmare." säger Johan Flodmark, Förvaltare Annehem Fastigheter.

Kommunen har sedan tidigare en omfattande förhyrning i Valhall Park för sin gymnasieutbildning. Ängelholms gymnasieskola förlade 2007 sina yrkesutbildningar till Valhall Park med namnet Valhall College. Här finns program för restaurang och livsmedel, barn och fritid, bygg, fordon, samt el.

"Denna satsning ligger helt rätt i tiden utifrån att vi har ett växande behov av förskoleplatser. Att vi också kan vara med och anpassa ombyggnationen utifrån verksamheten som ska bedrivas där känns otroligt betydelsefullt för oss som ansvariga", säger Sven-Ingvar Borgquist (m) ordförande i familj - och utbildningsnämnden, Ängelholms kommun.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustav Eriksson
Förvaltningschef, Region Sverige
[email protected]
Tel. +46 70-660 7237

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 252,9 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.


Om Annehem Fastigheter

Webbplats
www.annehem.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Annehem Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn ANNE B ISIN-kod SE0015221684

IR-Kontakt

Monica Fallenius VD [email protected] +46(0)70-209 01 14