Delårsrapport 1 januari 2017 - 30 juni 2017

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2017. Delårsrapporten finns bifogat härvid och kan även laddas hem från bolagets webbsida www.amplakapital.se

Kommande rapporter:

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 kommer att publiceras senast den 28 februari 2018.

För ytterligare infomation vänligen kontakta Rickard Fischerström, VD Tel. 0733 80 30 11

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 klockan 16.00.

Om Ampla Kapital
Ampla Kapital erbjuder finansiering till låntagare inom den Nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder senior, junior och helhetsfinansiering till den kommersiella sektorn inom vilken vårt team har över 75 års sammanlagd erfarenhet av att finansiera, äga och förvalta tillgångar. Fokus ligger på att stödja förvärv och omfinansieringar där det finns en tydlig plan för värdeskapande och där sponsorn deltar med ett betydande aktiekapital. Vi utvärderar finansierings- möjligheter med utgångspunkt i fastighetsfundamenta där de viktigaste komponenterna är värdering, kassaflöden och likviditet. Läs mer på www.amplakapital.se


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880