Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q1 2019

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det första kvartalet 2019. Låneportföljen såg vid utgången av det första kvartalet 2019 ut som följer:

Lån 1: 18.75 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB
Lån 2: 18.75 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Samtliga lån är till den i Ampla Kapitals vinst- och kapitalandelsbevis utgivna 2014 beskrivna låntagaren Celon Förvaltning AB och dess närstående bolag.

Samtliga lån löper med en ränta på STIBOR plus fem procentenheter.

Under det första kvartalet har låntagarna återbetalat till Ampla Kapital hela det lån som belöpte på bolaget Bäger Förvaltning AB (2 miljoner kronor), samt amorterat båda lånen till Celon Förvaltning AB med 6.25 miljoner kronor vardera. Som tidigare kommunicerat har låntagarna amorterat ytterligare 2.75 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019, på vart och ett av de till Celon Förvaltning AB utestående lånen. Totalt utestående lånebelopp till Celon Förvaltning AB på dagens datum är därmed 32 miljoner kronor.

Stockholm 31 maj 2019

Styrelsen i Ampla Kapital AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: [email protected] 
Tel: 0733 80 30 11

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 18.00 CET.


Om Ampla Kapital

Prenumerera

Få löpande information från Ampla Kapital via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Miscellaneous Debt Securities Kortnamn AMPLA KAPBEVIS1 ISIN-kod SE0006091880