Utvinningen är igång med bra volymer av alluvial malm

Africa Resources AB meddelar att diamantutvinningsverksamheten på licens 2818 i Kasai i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC) är i produktion med bra volymer av diamantförande grus (alluvial malm) se bifogat bildmaterial. Det inledande arbetet på ett nytt område består i viss utsträckning av att testa sig fram och "designa" dagbrottet under vattnet från vilket man pumpar upp den alluviala malmen. Avlägsnar man sand och grussediment i fel ordning kan utgrävningen återfyllas med sand, stora stenar m.m. vilket försvårar och försenar arbetet.

Africa Resources arbetar för närvarande med att bygga upp ett betydande lager av alluvial malm som i nästa skede skall genomgå en grov- och finsortering i en industriell process med bolagets sorteringsmaskiner som anskaffades föregående år. Bolaget kommer nu att fokusera på att bygga upp stora volymer av alluvial malm och därefter övergå till sortering och tvättning av malmen för att få fram slutprodukten som är rådiamanter.

Africa Resources är trygga med att licensområdet innehåller diamanter bl a då lokalbefolkningen småskaligt redan utvinner diamanter för hand längs med flodbäddarna. Den alluviala malmen innehåller även de viktiga s k indikatormineralerna (olivine, garnets, ilmenite) vilka nästan alltid förekommer tillsammans med diamanter i området.

"Efter en del uppstartsproblem och gjorda lärdomar är det skönt att vi nu är igång med vår nya maskinpark för industriell utvinning av rådiamanter. De extremt rika fyndigheterna vi har stött på inom tidigare licenser med halter om 20-100 carat/ton har varit begränsade i volym. Framgångsrik diamantutvinning bygger nästan alltid på att identifiera stora volymer av alluvial malm (diamantförande grus) med halter om 2-5 carat/ton vilka kontinuerligt kan processas under långa perioder. Vi bedömer att det område vi nu arbetar i har mycket goda möjligheter att i kombination med vår maskinpark kunna generera stabila volymer av rådiamanter för kommersialisering. På så sätt kan vi bygga en uthållig verksamhet med god lönsamhet som även möjliggör skapande av arbetstillfällen i Kasai-provinsen" säger bolagets VD, Thomas Häggkvist.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 993 063 382

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482