Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma i Africa Resources AB (publ) Årsstämman 2024 i Africa Resources AB (publ), org.nr 556693-8014, ("Bolaget") avhölls idag, den 11 juni i 2024, i Stockholm varvid aktieägarna huvudsakligen fattade följande besl...
REG
AFRICA RESOURCES AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR IDAG ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2023. Dessa finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.africaresources.se).
REG MAR
Delårsrapport 1:a kvartalet 2024 - Africa Resources AB (publ) Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), publicerar härmed en delårsrapport avseende det första k...
REG
KALLELSE till årsstämma i Africa Resources AB (publ) den 11 juni 2024 Aktieägarna i Africa Resources AB (publ), org nr 556693-8014, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Engelbrektsgatan 7, 1,5 trp i...
REG
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2023 Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det...
REG MAR
Händelserika månader i Demokratiska Republiken Kongo för Africa Resources AB De alluviala tillgångarna av diamanter i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC) är bland de största i Afrika. Affärslandskapet för utländska investerare och företag har varit...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482