REGMAR

Uppdatering rörande utvinningsverksamheten och viruspandemins påverkan

Africa Resources AB (publ) meddelar att diamantutvinningsverksamheten för tillfället går på sparlåga i Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Fram till för en tid sedan var anledningen främst den pågående regnperioden, vilken under inledningen av året varit ovanligt kraftfull. Vattennivåerna i floderna är högre och vattenhastigheten snabbare än på 15 år enligt lokal utsago. Ledningen planerade att påbörja utvinning av diamanter i normal takt fr o m andra halvan av april då regnperioden är i sitt slutskede och vattnet snabbt sjunker undan när torrperioden infaller. Alla förberedelser är gjorda och maskinerna är på plats och klara för uppstart på licensen längs med Kasai-floden.

Viruspandemin har nu även drabbat DRC, bl a genom att myndigheterna temporärt har stängt av möjligheten att resa mellan olika provinser. Detta påverkar verksamheten då, som en följd av detta, varken personal eller diamanter kommer till eller från Kasai-provinsen där bolaget har sin verksamhet. Bolaget följer noga utvecklingen genom sin lokala organisation i Kinshasa och från licensområdet i Kasai och avser att återgå till normalverksamhet så snart det är möjligt.

Diamantauktionsverksamheten och diamantindustrin i allmänhet går även den på sparlåga då inga auktioner hålls, huvuddelen av de olika aktörerna inom industrin är i någon form av karantän vilket medfört att det normala flödet av diamanter avstannat i likhet med de flesta andra verksamheter i världen för tillfället.

"Africa Resources följer varsamt utvecklingen och har löpande kontakt med såväl Kinshasa som organisationen på projektområdet. Vi är positiva rörande potentialen i det projektområde vi nu är lokaliserade och väl förberedda att processa volymer så snart omständigheterna återgår till det mer normala. Koncernen har dragit ned kostnaderna till ett minimum för att hantera och minimera utflödet av likviditet och har i dagsläget en "burnrate" under 50 TSEK/mån. Baserat på den slimmade organisationen och den låga kostnadskostymen bedömer vi oss stå väl rustade att hantera rådande omständigheter under hela 2020 om detta mot förmodan skulle behövas", kommenterar Thomas Häggkvist, VD Africa Resources AB.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 993 063 382

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-03 15:03 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482