REGMAR

Höga diamanthalter i inledande utvinning på Lumbembe-floden

Africa Resources AB (publ) flyttade en av bolagets s k dredgar/muddringsverk till ett nytt licensområde, Lumbembe i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), under inledningen av 2021. Regnperioden har pågått under det första kvartalet vilket påverkar möjligheten att utvinna diamanter effektivt. Torrperiod inleds kring mitten av maj resulterande i att det nu är högsäsong för bolagets verksamhet.

Africa Resources har slutsorterat bolagets andel av de första dagarnas processande av diamantförande alluvial malm om ca 16 ton. Antal carat utvunna uppgick till 89, en halt om ca 5,6 ct/ton vilket är mycket högt (att jämföra med normal alluvial utvinning på markområden vilka brukar ligga kring 0,2 - 0,3 ct/ton). Kvaliteten på diamanterna är så långt avsevärt bättre än bolagets tidigare utvinning på områden längre västerut, många av diamanterna är mellan 1 och 1,5 carat att jämföra med tidigare 0,3 - 0,7 i huvudsak.

"Vi är i gång och pumpar på båda siterna och hoppas kunna göra en första slutsorteringen även vid den andra produktionssiten, Mpanda, längs Kasai-floden inom några dagar. De inledande resultaten är mycket positiva trots att vi skrapar på ytan av fyndigheterna. Diamanter har högre densitet än övrigt material i floden resulterande i att vi förväntar oss större diamanter och högre halter ju djupare ned vi kommer. Vi jobbar på fokuserat och gör vad vi kan för att vi fr o m i år skall kunna arbeta med en jämnare och betydligt mer omfattande produktionsvolym", kommenterar bolagets VD, Thomas Häggkvist.

Huvuddelen av produktionskostnaderna är redan betalda och avdragna i den andel (ovan 89 ct) som tillfaller Africa Resources. De diamanter som utvinns ur den malm som utgör bolagets andel, ca 55% av totala volymer av processad alluvial malm, är i princip vinst då delar av den alluviala malmen innan slutsortering betalas ut till personal, landskatter, diesel etc för att täcka produktionskostnader. Med bra volymer blir verksamheten snabbt lönsam.

I takt med att bolaget får förbättrad likviditet avser Africa Resources även att köpa upp samtliga diamanter i produktionsområdet som är utvunna med bolagets maskiner. I nuläget köps personalens och de lokala markägarnas delar snabbt upp av lokala diamantköpare vilka direkt etablerar sig i de områden där det finns maskiner och potentiella volymer.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-15 09:40 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482