REGMAR

Fortsatt höga diamanthalter från utvinningen i Demokratiska Republiken Kongo

Africa Resources AB (publ) har senaste dagarna slutsorterat ytterligare ca 25 ton av alluvial malm på bolagets projekt i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Halterna har legat kring 8 carat per ton på den första produktionssiten (Lumbembe) och de senaste dagarnas produktion har uppgått till strax under 200 carat.

"Vi jobbade under nästan en vecka i en fyndighet med lägre halter om ca 1 carat per ton men är nu tillbaka i ett bättre område och processar alluvial malm för fullt. Vi fokuserar nu på att öka upp volymerna, ovan nämnda ca 200 carat är utvunna från pumpning som skett effektivt under 5-6 dagar. Det handlar i stor utsträckning om att få kontinuitet i verksamheten, att korta ned tiden då vi pumpar sand, rensar från stora stenar och flyttar maskinerna. När vi kan arbeta med processande av alluvial malm huvuddelen av tiden är verksamheten snabbt kassaflödespositiv" kommenterar Thomas Häggkvist, VD för Africa Resources AB.

I Mpanda (den andra av bolagets produktionssiter, längs med Kasaifloden) har halterna legat strax under en carat per ton under de senaste två veckorna. Bolaget utvärderar i nuläget att flytta även denna maskin till Lumbembe-floden längre österut i Kasai-provinsen där resultaten så långt varit avsevärt bättre.

För bildmaterial från verksamheten och projektet se: https://www.instagram.com/africanresources/

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-14 10:39 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482