REGMAR

Försäljningen av bolagets första diamantparti gav intäkter över förväntan

Africa Resources AB har genomfört bolagets första försäljning av diamanter utvunna på bolagets projekt i Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Diamanterna exporterades till ett av världens största diamantauktionshus i Antwerpen, Belgien, och auktionerades ut under perioden 20-27 februari 2019. Högsta budet kom in på 106 000 USD för bolagets parti, vilket omfattande totalt 552 carat med ett så högt snittpris som 192 USD/carat. Enligt auktionshuset besöktes auktionen av mer än 200 potentiella köpare under den senaste veckan.

"Vi är jättenöjda med att ha genomfört en första försäljning till ett genomsnittligt pris per carat som översteg bolagets förväntan. Partiet var helt osorterat, så kallat Run of Mine (ROM), och utgjordes av såväl små som stora stenar av varierande kvalitet, Ett genomsnittligt pris om närmare 200 USD/carat visar potentialen i denna verksamhet och vilka värden som finns i detta område i DRC. Vi är bara i början av bolagets utveckling men har nu utvunnit, exporterat och sålt diamanter. Nu återstår att tillföra kapacitet och avsevärt öka processade volymer av alluvial malm under 2019. Med en produktionskostnad om 10-20 USD per ton blir det fantastisk lönsamhet i projektet när man kontinuerligt processar volymer" kommenterar Africa Resources VD, Thomas Häggkvist.

Africa Resources inledde koncernens diamantutvinning under sommaren 2018 men den inledande verksamheten märkte av inkörningsproblem under igångsättningen av bolagets egenutvecklade muddringsverk, vilket resulterade i väsentligt mindre produktionsvolymer av alluvial malm.

Med en framgångsrikt genomförd kapitalisering i början av året som grund går bolaget nu på offensiven och gör betydande investeringar i ytterligare processkapacitet samt lösningar för att effektivt rensa flodbädden från större stenar vilka inledningsvis varit begränsande för arbetet med bolagets mudderverk.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)
Mobnr: +46 70 552 26 22
e-post: [email protected]

Om Oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-02-28 09:27 CET.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482