REGMAR

Delårsrapport andra kvartalet 2023 och halvårsrapport, januari - juni 2023

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), publicerar härmed en delårsrapport avseende det andra kvartalet 2023 april-juni.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det andra kvartalet 2023:

  • Verksamheten har i stor utsträckning stått stilla på grund av svårigheter att transferera nödvändigt rörelsekapital mellan verksamhetsländerna
  • Bolaget höll årsstämma i Stockholm den 15 juni.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

  • Efter en period av diskussioner och påtryckningar på banker så kom delar av bolagets kapital till rätta i augusti, det är svårt för företag och människor att arbeta utan pengar.

 
Finansiell sammanfattning andra kvartalet 2023:
 
Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().
·        Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 8 TSEK (870) och resultat per aktie uppgick till      -0,03 SEK (-0,05)
 
·        Koncernens resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -359 TSEK (-616)
 
·        Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det andra kvartalet till 12 816 TSEK    
(14 578)
 
·        Likvida medel uppgick till 560 TSEK (1 985) vid utgången av juni 2023.
 
VD kommentar
 
Africa Resources är en av väldigt få arbetsgivare i Kasaiprovinsen i södra Kongo. Det är en stor provins vars ekonomi i betydande utsträckning bygger på lokalbefolkningens utvinnande av mineraler, produktion av träkol och småskaligt odlande av maniok. Väldigt få utanför Kongo vågar och har erfarenhet av att investera och sysselsätta människor i denna del av världen. Arbete skapar utveckling, en känsla av oberoende och mening med livet. I stället för att sitta av dagarna jobbar ca 100 människor med Africa Resources diamantutvinning. Även om vårt projekt än så länge är litet vill många människor vara involverade med sysslor omfattande alltifrån reparerande av maskiner, transporter, övervakande av pumpar, bärande av utrustning och lagande av mat. Vi ger människor hopp om ytterligare investeringar och vi är en av få som betalar skatt i provinsen. Människor blir stolta över att fylla en funktion. Detta är ett viktigt arbete och ger massor av positiva ringar på vattnet.
 
Nordea i Stockholm stoppade en överföring om ca 300 TSEK från vårt dotterbolag i Kongo till moderbolaget i Stockholm den 31 maj i år. Pengarna kom till rätta i mitten av augusti och vi får inga förklaringar till varför. För vårt, i nuläget, lilla bolag är detta viktiga pengar. Vi har kvitton på försäljningar av diamanter, utdrag från bankkonton, kopior av överföringar etc etc men Nordea tycker ändå att de har rätt att stoppa dessa pengar. Detta är katastrofalt för bolaget. Misstroende, friktion med lokala banker, misstankar mot lokala oskyldiga chefer och flera månader av produktionsbortfall under den viktiga perioden av året som det inte regnar. Allting står stilla då ledningen försökte reda ut detta problem med Nordea genom vår lokala bank. Det tog bolaget 1,5 månader innan vår lokala bank i Kinshasa ens lyckades få informationen att det var Nordea i Stockholm som var problemet. Jag trodde fram till dess att det var vår bank (Rawbank) i DRC som av någon anledning höll på pengarna.
 
Utöver Nordeas regelverksmissburk ovan avslutade Handelsbanken i Stockholm, utan anledning, Africa Resources alla konton för några år sedan. I vart fall har de inte kunnat ge någon sådan efter upprepade försök från bolaget att få behålla våra konton. De tyckte inte om att bolaget hade ett namn som innehöll ordet Afrika. Det är svårt att acceptera och svårt att förstå. Vi borde ha kommit längre. Vi är ett noterat bolag med tusentals ägare. Då plötsligt utan bankkonton och bankrelation. Banker säger sig samtidigt vilja hjälpa utvecklingsländer i presentationer som hålls på kontor mitt i västvärldens stora huvudstäder. De skriver om hur de bidrar till utveckling i utsatta områden i världen. Stora banker skickar ut pressreleaser och redogör för hur de bryr sig om minoriteter och skall vara en del i arbetet mot minskad fattigdom och jämställdhet. Hyckleri.
 
Efter att ha spenderat betydande resurser på batymetri (topografi under vatten) och resistens-kartläggningar, följt referensbolag som prospekterat i närområdet med goda resultat och etablerat nätverk både lokalt och internationellt - vet vi att det finns mycket spännande kvar att vänta. Parallellt med insatser för att effektivisera framtida betalningar, jobbar Africa med idéer om att använda Starlink kommunikationssystem som förväntas vara tillgängligt i DRC under 2024. Med detta öppnas det nya dörrar för att enklare ta del av geologidata och kommunikation, något som i längden gör beslutsfattningen mer datastyrd och ger oss en tydlig konkurrensfördel inför expansion mot nya licensområden.
 
Bolagets verksamhet
 
Bolaget arbetar med diamantutvinning i södra Demokratiska Republiken Kongo med en lokal samarbetspartner. Africa Resources har investerat i tre mudderverk och två sorteringsverk för utvinning av alluviala diamanter från flodbottnar på såväl kontrakterade utvinningslicenser som egenägda licenser.
 
Africa Resources AB äger rättigheterna till en diamantutvinningslicens (674) om 36 km2 i sydvästra delen av DRC.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-30 08:38 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482