REGMAR

Delårsrapport 1:a kvartalet 2021 - Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det första kvartalet 2021 januari - mars.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det första kvartalet 2021:
·        Bolaget kom i gång med småskalig utvinning på Lumbembefloden i södra Demokratiska Republiken Kongo i februari i väntan på torrperioden vilken inleds i slutet av maj
 
·        Bolaget sålde 488 ct rådiamanter under kvartalet med ett genomsnittligt pris/carat om 153 USD
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:
·        Africa Resources meddelade att koncernens 17%-igt ägda guldprojekt i Uganda, Karamoja Gold project (Exploration license 1870), är i pågående försäljningsdiskussioner med två potentiella intressenter
 
·        Bolaget kallade till årsstämma att hållas i Stockholm den 10 juni 2021.

 
Finansiell sammanfattning första kvartalet 2021:
Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().
·        Intäkterna under det första kvartalet uppgick till 633 TSEK (6) och resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03)
 
·        Resultat före skatt samt periodens resultat uppgick till -682 TSEK (-397)
 
·        Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det första kvartalet till 13 355 TSEK (14 992)
 
·        Likvida medel uppgick till ca 670 TSEK (227) vid utgången av mars 2021.
 
VD kommentar 
 
Bolaget startade småskalig utvinning på Lumbembe-floden i februari. Första kvartalet är den mest regniga perioden i södra DRC och erbjuder följaktligen störst utmaningar avseende volymer och utvinning. Verksamheten hålls i gång under inledningen av året mestadels för att hålla personal sysselsatta och utrustning samt maskiner i bruk. I maj månad stannar floderna av och vattnet sjunker undan resulterande i att aktiviteten och volymerna förväntas öka markant. I slutet av maj skall bolaget vara igång med maskinerna och processandet av diamantförande alluvial malm såväl på Kasaifloden (Mpanda) och vid produktions-siten på Lumbembefloden. Vi ser 2021 an med tillförsikt och jobbar fokuserat på att få upp produktionsvolymerna i år.
 
Koncernens delägda guldprojekt i Uganda har fått en del uppmärksamhet då prospekteringsaktiviteten i området har ökat det senaste året. Licensen är belägen i ett område med goda resultat från tidigare prospektering med guldhalter väl över 10 gram/ton på många ställen. I takt med att omvärlden börjar inse att det kanske inte går att skapa tillväxt och produktivitet genom att trycka obegränsat med nya pengar eller skapa beständiga värden genom privat "brytning" av digitala valutor blir kanske guld och prospekteringstillgångar mer intressanta framledes. Vi får se.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-26 08:00 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482