REGMAR

Delårsrapport 1:a kvartalet 2024 - Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), publicerar härmed en delårsrapport avseende det första kvartalet 2024 januari - mars.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det första kvartalet 2024:

Totalt utvunnet 792,4 carat under kvartalet, 560,6 ct sålt under Q1 för att finansiera löpande drift samt 231,8 i lager vid utgången av året.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

Verksamheten löper på och bolaget pumpar med ett mudderverk på Longatshimofloden i södra Demokratiska republiken Kongo.

Finansiell sammanfattning första kvartalet 2024:

 Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().

  • Intäkterna under det första kvartalet uppgick till 1 057 TSEK (255) och resultat per aktie uppgick till -0,007 SEK (-0,05)
  • Koncernens resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -77 TSEK (-555)
  • Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det första kvartalet till 12 767 TSEK (12 644)
  • Likvida medel uppgick till 258 TSEK (434) vid utgången av mars 2024.

VD kommentar

Det första kvartalet präglas av mycket regn i de södra delarna av DRC. Verksamheten har dock kunnat fortlöpa i viss utsträckning då det till stor del beror på var på floderna vi arbetar och flodernas storlek/bredd. I april/maj slutar det regna och vattenmängd och hastighet avtar vilket gör det betydligt lättare att arbeta. 

Vi fortsätter arbetet och pumpar nu på en licens längs med Longatshimofloden. Vi är flexibla, relativt snabbrörliga och flyttar så snart vi ser att halter inte håller för att undvika att vi konsumerar mer diesel än vad den alluviala malmen betalar. Verksamheten bygger i nuläget på att testa oss fram till vi hittar höghaltig malm. Så snart vi får bättre kontinuitet avseende urvinningsvolymer skall vi överväga att köpa in fler maskiner. Vi tappar fortsatt mycket tid på att flytta maskinen samt att pumpa bort sand som oftast ligger som ett lock över fyndigheterna innan man når diamantförande grus. Med fler dredgar ökar vi snabbt sannolikehten för att hela tiden kunna hålla en site igång med höghaltig malm, då tjänar bolaget pengar.

Thomas Häggkvist

VD, Africa Resources AB 

Bolagets verksamhet 

Bolaget arbetar med diamantutvinning i södra Demokratiska Republiken Kongo med en lokal samarbetspartner. Africa Resources har investerat i tre mudderverk och två sorteringsverk för utvinning av alluviala diamanter från flodbottnar på såväl kontrakterade utvinningslicenser som egenägda licenser.

Africa Resources AB äger rättigheterna till en diamantutvinningslicens (674) om 36 km2 i sydvästra delen av DRC.

 

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482