REG

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2023

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det fjärde kvartalet (oktober - december) samt helåret (januari - december) 2023.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2023:

  • Totalt utvunnet 852,5 carat under kvartalet, 448,7 ct sålt under Q4 för att finansiera löpande drift samt 403,8 i lager vid utgången av året.
  • Verksamheten utvecklas under kvartalet i rätt riktning i en väldigt kostnadseffektiv koncernstruktur vilket skapar goda förutsättningar att lönsamt bedriva utvinning av diamanter

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

  • Africa Resources utvann den största diamanter hittills i koncernens historia under januari om 7,93 ct, bedömt värde mellan 10-15 TUSD. 

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet 2023:
 
Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().
·        Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 1 030 TSEK (518) och resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,03)
 
·        Koncernens resultat efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till 137 TSEK (-326)
 
·        Koncernens balansomslutning uppgick per utgången av det fjärde kvartalet till 12 008 TSEK
(13 081)
 
·        Likvida medel uppgick till 53 TSEK (721) vid utgången av december 2023.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482