REGMAR

Africa Resources AB (publ) offentliggör Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2020.

Dessa finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.africaresources.se).

Inga uttalanden

I revisionsberättelsen har Bolagets revisor uppgett att "inga uttalanden görs" pga. osäkerhet förknippad med verksamheten då den är belägen i Afrika. Som en följd av det kan revisorn varken till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Uttalande från Africa Resources ledning

Africa Resources AB:s ledning menar att det i nuläget är svårt att avhjälpa den osäkerhet som omvärlden tillskriver Afrika. Det faktum att Africa Resources tillgångar och dotterbolag är belägna i Afrika är i nuläget inte lätt att förändra.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-28 08:01 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482