REGMAR

Africa Resources produktion under det fjärde kvartalet överträffade förväntningarna

Africa Resources AB (publ) meddelar att pågående diamantutvinningsverksamhet längs med Lumbembefloden i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC) överträffade alla förväntningar under det fjärde kvartalet. Bolaget har arbetat med diamantutvinning sedan andra halvan av 2018. Africa Resources utvecklas stadigt i rätt riktning. Sedan andra halvan av 2021 har bolaget sett en avsevärd förbättring avseende produktionsstabiliteten. Bolaget bedömer att det är ett resultat av en omorganisering av den operativa ledningen i produktions/dotterbolaget Africa Resources SARL vilken genomfördes under det andra kvartalet 2021. Parallellt med omorganiseringen flyttades de två produktionspumparna som är i drift till en ny produktionssite (vid Lumbembefloden).

"Vår förhoppning om ett bra fjärde kvartal införlivades med råge då produktionen under december har överträffat alla förväntningar. Bolaget har kommit en bra bit på vägen i skapandet av ett diamantutvinningsbolag i ett av världens mest diamantrika länder. Vi har hittat modellen för att bedriva en lönsam och skalbar diamantutvinning. Africa Resources har som målsättning att inom en snar framtid skala upp verksamheten med fler produktionspumpar för att öka produktionstakten och intäkterna. Jag är övertygad om att 2022 blir det hittills bästa året för oss" säger Africa Resources VD, Thomas Häggkvist.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-04 11:37 CET.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482