REGMAR

Africa Resources investerar i utökad produktionskapacitet i DRC

Africa Resources genomförde en framgångsrik kapitalisering under inledningen av året och gör nu betydande investeringar i en utökad processkapacitet. Bolaget har lagt en order på ytterligare två mekaniska mudderverk samt två sorteringsverk som med hjälp av densitet skiljer tunga mineraler, bl a diamanter, från annat material i den alluviala malmen. En maskinell sortering förväntas att effektivisera och öka volymen i utvinningsprocessen avsevärt samt minska risken för svinn genom en mer sluten utvinningsprocess. Beräknad leverans är inledningen av juni. Utöver det arbetar bolaget med utvecklingen av ett system för att effektivt rensa flodbädden från större stenar, som komplicerar utvinningen under vatten, samt ett elektroniskt kommunikationssystem för dykarna vid undervattensarbete.

Bolagets licenser och projekt i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC) har en oberoende verifierad mineraltillgång enligt den kanadensiska standarden för bedömning och rapportering av mineraltillgångar, NI 43-101, om totalt 3,4 miljoner carat. Mineralresursbedömningen är genomförd av det renommerade sydafrikanska gruvkonsultbolaget, Venmyn Deloitte. Utöver det har bolaget ett utvinningskontrakt på ytterligare en licens med en bedömd mineraltillgång om 1,7 miljoner carat i floden där bolaget för tillfället processar material med ett muddringsverk. Genomsnittligt pris per carat enligt deras bedömning uppgår till ca 160 USD/ct. Mängden alluvial malm som utvinns är avgörande för mängden producerade diamanter.

"Det finns omfattande områden i denna del av DRC som är rikt på diamanter, det som saknas är processkapacitet och maskiner för att bedriva utvinning i större skala. Det är med utgångspunkt i detta och baserat på de halter och de priser per carat som bolaget så långt erfarit som vi ser en omfattande potential att i stor skala utvinna diamanter i DRC. Vi avser att successivt utöka processkapaciteten genom fler maskiner och mer effektiva sorteringslösningar och har som ett första mål under senare delen av 2019 att utvinna 1 000 carat per månad då verksamheten är igång och maskinerna jobbar utan driftstörningar. Med en låg produktionskostnad och halter som ofta uppgår till flera carat per ton blir lönsamheten i projektet hög om man har kapacitet att processa större volymer" säger bolagets VD, Thomas Häggkvist.

DRC exporterar ca 15 miljoner carat rådiamanter varje år och är ett av de mest diamantrika länderna i världen. Det mesta utvinns av lokalbefolkningen med primitiva, ineffektiva och föråldrade utvinningsmetoder. Bolaget utvärderar, med utgångspunkt i de stora volymer som finns tillgängliga i landet, att även etablera en inköpsorganisation som ett komplement till produktionsverksamheten då det lokalt går att upphandla volymer av rådiamanter till attraktiva priser. Baserat på bolagets lokala närvaro, diamantkompetens och nyligen erhållna exportlicens kan detta vara en intressant affärsmöjligt vid sidan om den egna diamantutvinningen.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)
Mobnr: +46 70 552 26 22
e-post: [email protected]

Om Oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-03-04 08:50 CET.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482