REGMAR

Africa Resources har genomfört en ny försäljning av diamanter om 979 carat

Africa Resources har genomfört en ny diamantförsäljning om 979 carat från dess projekt i Demokratiska Republiken Kongo (DRC).

Under den pågående regnperioden (januari - slutet av april) i södra DRC går aktiviteten ned p.g.a. av högre och betydligt snabbare vatten i floderna samt sämre vägar och transportmöjligheter. Detta försvårar arbetet och åtkomsten till de rikare och djupare depåerna av alluvial malm resulterande i att utvinningen under regnperioden i stor utsträckning utgörs av mindre diamanter och på fyndigheter innehållande diamanter av lite lägre kvalitet. Genomsnittspriset för detta parti uppgick till 60 USD/carat. Africa Resources anser det värdefullt att ha en kontinuerlig produktion i området även om det kortvarigt ger lite lägre genomsnittspriser/carat på de diamanter som tas upp.

Bolaget arbetar i nuläget intensivt med förberedelser inför kommande torrperiod med betydande investeringar i- och import av ytterligare produktions- och transportkapacitet i kombination med utvinning i mindre skala på grundare vatten från mer lättåtkomliga malmdepåer. Enligt nuvarande tidplan kommer bolagets nya muddrings- och sorteringsverk vara på projektområdet under maj månad beroende på leveranstider från en europeisk pumpleverantör.

"Bolaget har oberoende verifierade mineraltillgångar i enlighet med NI 43-101 som säger att det finns diamanter i backen värda >5 miljarder SEK på terrasserna och i floden. Detta i kombination med att vi nu är igång med verksamheten, har kapital, lyckats importera och driftsätta maskiner, inlett produktion, exporterat och sålt Kimberley-certifierade diamanter från eget projekt resulterar i att vi ser positivt på verksamheten under 2019 och framledes. Få utländska, mindre bolag har lyckats med det vi har åstadkommit i DRC så långt", säger Africa Resources VD Thomas Häggkvist.

De initiala utmaningarna och uppstartsproblemen har hanterats och lösts och förutsättningarna att skala upp verksamheten har nu avsevärt förbättrats. Risken i projektet har enligt Africa Resources sänkts och bolaget fokuserar nu på att växa verksamheten och tillföra kapacitet.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)
Mobnr: +46 70 552 26 22
e-post: [email protected]

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-03-29 10:03 CET.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482