REGMAR

Africa Resources 17%-igt ägda guldprojekt i Uganda i pågående försäljnings-diskussioner

Africa Resources AB innehar genom sitt 33 %-igt ägda intressebolag HPA Resources AB, 50 % av ett guldprojekt i östra Uganda, Karamoja Gold project (Exploration license 1870). Se kartor i bilaga. Africa Resources effektiva ägande uppgår till 16,7 %.

Africa Resources förvärvade sin andel 2018 genom ett partnerskap med det holländska råvaruhandelsbolaget Hedge Commodities BV (www.hedgecommodities.eu) och det svenska Praetorian Global Group AB. Styrelse och ledning har inte fäst någon uppmärksamhet vid detta projekt då fullt fokus har legat på att utveckla diamantverksamheten i Demokratiska Republiken Kongo. Bolaget har hittills inte tagit upp något värde i koncernens balansräkning relaterat till projektet, fram till nu inte lagt ned någon tid på att sätta sig in i befintlig dokumentation och mer betraktat projektet som en option.

Projektet prospekterades och borrades av det engelska bolaget East African Gold Ltd under några år kring 2012 med goda resultat. Enligt en oberoende NI 43-101 rapport gjord av MSA Geoservices (Pty) Ltd (en ledande sydafrikansk gruv- och prospekteringskonsult) borrades det 30 hål på de två licenserna som gränsar i norr, 3232 och 1835 under åren 2012 - 2013 med guldhalter mellan 2,4 och 17,6 gram/ton (g/t) på ett djup mellan 25 och 180 meter. Lokalbefolkningen bedriver i nuläget omfattande utvinning av alluvialt guld på licens 1870.

"Africa Resources har erhållit förfrågningar från två intressenter, *Shandong Huayi Group i Kina samt **Africa Finance Corporation, vilka uttrycker att de är intresserade av att finansiera fortsatt prospektering och successivt förvärva HPA Resources andel i detta projekt,", säger Africa Resources AB:s VD, Thomas Häggkvist.

En kompletterande rapport för licensen 1870 "Full Resource Report", med stöd av den existerande
NI 43-101 rapporten inom området, är under färdigställande av MSA Geoservices under de kommande två månaderna. Rapporten är baserad på resultat från borrningar på HPA:s licens från prospektering gjord av tidigare ägare vilka inte slutförde rapporten då de lämnade projektet.

Enligt uppgift drog sig East African Gold Ltd ur projektet och sålde sina tillgångar till Shanta Gold, ett bolag som senare tog ett strategiskt beslut att fokusera deras kapital och resurser mot mer avancerade projekt i Tanzania.

HPA Resources AB:s delägda dotterbolag HPA Mutono Mining Uganda Limited äger 50 % av projektet tillsammans med Mutono Investment (Ug) Ltd, ett ugandiskt investeringsbolag. Förhandlingar kring att köpa ut Mutono Investment 50%-iga andel pågår.

* Shandong Huayi Group är en kinesisk koncern grundad i mitten av 80-talet vilken förvaltar tillgångar om ca 1,5 miljarder USD inom fastighetsförvaltning, byggverksamhet, finansiella tjänster samt handel med råvaror.

** Africa Finance Corporation (AFC) är ett multilateralt finansiellt institut som förvaltar över 6 miljarder USD, skapat av afrikanska stater avsett att verka för att finna lösningar på Afrikas infrastrukturunderskott och utmanande driftsmiljö genom utveckling och finansiering av infrastruktur, utvinning av naturresurser och industriella tillgångar för ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt i afrikanska stater.

Kontakter

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

DRC mob: +243 974 364 746

e-post: [email protected]

Instagram: africanresources

Om oss

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar.

Denna information är sådan information som Africa Resources är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-24 08:54 CEST.


Om Africa Resources

Africa Resources AB (Publ) is a company focusing on exploration and extraction of minerals in Africa. The company is developing projects based on collaborations with local expertise and partners.

Webbplats
africaresources.se

Prenumerera

Få löpande information från Africa Resources via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn AFRI ISIN-kod SE0009496482