ENGAGERAD VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ADVENTURE BOX ÅRSSTÄMMA 2022

Femte största ägare i Adventure Box, Peter Hamberg tar plats i Adventure Box valberedning tillsammans med Annariika Kingdon och nionde störste ägaren Jonas Nordström.

I enlighet med årsstämmas beslut skall Adventure Box Technology AB (publ) valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna skall utses av de, per den 30 september, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. Därtill skall styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Aktiva i styrelsen eller bolagets ledning kan inte vara med i valberedningen.

Till ledamöter i valberedningen för Adventure Box Technology AB (publ) har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

  • Annariikka Kingdon, representerar störste ägaren Christopher Kingdon
  • Jonas Nordström, representerar näst störste ägaren Cléo Hayes-McCoy
  • Peter Hamberg, representerar sig själv som femte störste ägare


Styrelsens ordförande Örjan Frid är adjungerad till valberedningen.

Annariikka Kingdon, arkitekt MSA Tekniska högskolan i Helsingfors, har lång erfarenhet inom ledning, ekonomi, kvalitet och kreativa processer i komplexa byggprojekt. Dessutom har hon ingående kunskaper om Adventure Box historia och utveckling sedan det grundades 2014

Jonas Nordström, MSc Linköpings Universitet, har mångårig erfarenhet av marknadsföring från Ericsson och Adventure Box.

Peter Hamberg är den femte största aktieägare i Adventure Box och har varit aktieägare sedan sex år tillbaka. Peter är VD för Hamberg Förvaltning AB sedan 15 år och sitter nu i styrelsen på Betsson, Solporten och ABG Fastena Livsmedelsfastigheter AB, samt ägarbolagen i Pamir Intressenter (SchoolSoft, E-Avrop, CtrlPrint och 2C8).

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected].

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Bifogade filer

Valberedning-PM-2021.docx

Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377