REG
Kommuniké från årsstämman i Adventure Box Technology AB (publ) Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ) ("bolaget") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj...
REG
Bulletin from Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ) At today's Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ) (the "company") the following resolutions were made. All resolutions were in accordance with the submitted...
REG MAR
QUARTERLY REPORT FIRST QUARTER 2024 In Q1, we've dedicated resources to strengthen our cybersecurity measures, ensuring the safety of ourplatform and users' data remains a top priority. We're committed to maintaini...
REG MAR
DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2024 Under kvartalet har betydande förbättringar implementerats på bolagets spelplattform KoGaMa, både vad gäller användarnas kreativa möjligheter samt säkerheten i plattformens överg...
REG MAR
ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023 Från och med idag finns Adventure Box Technologys årsredovisning för 2023 tillgänglig i svensk version på bolagets webbplats corp.adventurebox.com
REG
Kallelse till årsstämma 2024 i Adventure Box Technology AB (publ) Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 16 maj 2024 kl. 13.0...
REG
Notice of Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ) The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company"), are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday, 16...
Adventure Box lanserar Crazy Frog-tävling på Kogama-plattformen Stockholm 19 mars 2024 - Adventure Box lanserar den första speltävlingen tillsammans med Crazy Frog. Tävlingen syftar till att öka användarbasen för Adventure Box och startar den...
Adventure box launches Crazy Frog competition on the Kogama platform Stockholm 19th March 2024 - Adventure Box launches the first game competition together with Crazy Frog. The competition is set to grow the user base Adventure box and launches 21...
REG MAR
KORREKTION : MAR DATUM. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2023-31 DECEMBER 2023 Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.
REG MAR
CORRECTION : MAR DATE. INTERIM REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023 Continued development of the gameplatform KoGaMa with focus on new social features, mobile compatibility and revenue generation.
REG MAR
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2023-31 DECEMBER 2023 Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.
REG MAR
INTERIM REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023 Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.
REG MAR
Adventure Box och Rightbridge i strategiskt samarbete - Ska tillsammans utveckla globala fenomenet Crazy Frog Stockholm den 22 februari 2024 - Rightbridge Ventures Group AB (Publ) ("Rightbridge Ventures") och Adventure Box Technology AB ("Adventure Box") har ingått ett ett strategiskt pa...
REG MAR
Adventure Box and Rightbridge in strategic partnership To jointly develop the global phenomenon Crazy Frog Stockholm, February 22, 2024 - Rightbridge Ventures Group AB (Publ) ("Rightbridge Ventures") and Adventure Box Technology AB ("Adventure Box") have entered into a strategic partn...
REG MAR
Adventure Box Technology samarbetar med Rightbridge Ventures och 1337 esports för att främja tillväxten av KOGAMA-plattformen Stockholm, Sverige - 16 februari 2024 Adventure Box Technology (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget"), som driver den sociala spelplattformen KOGAMA, är stolta över att tillkän...
REG MAR
Adventure Box Technology Teams Up with Rightbridge Ventures and 1337 Esports to Fuel Growth of the KOGAMA Platform Stockholm, Sweden - February 16, 2024  Adventure Box Technology (publ) ("Adventure Box" or "The Company"), the innovative force behind the social gaming platform KOGAMA, is proud...
REG
Stämmokommuniké extra bolagsstämma 9 januari 2024 - Adventure Box Technology AB (publ) Vid dagens extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ) ("bolaget") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs...

Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377