Pressmeddelanden

ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: ANALYS GER KOGAMA STARKA MÄTETAL JÄMFÖRT MED KONKURRENTER En färsk analys av trafik och användarbeteende på websidor, ger KoGaMa, Adventure Box spelplattform, starka mätetal jämfört med de närmaste konkurrenterna. Under perioden oktober...
ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: ANALYSIS GIVES KOGAMA STRONG METRICS COMPARED TO COMPETITORS A recent analysis of traffic and user behavior on web pages gives KoGaMa, Adventure Box Technology's game platform, strong metrics compared to the closest competitors. During the...
ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: VAD INNEBÄR FÖRVÄRVET AV KOGAMA? Förvärvet av det danska företaget Multiverse med spelplattformen KoGaMa ger Adventure Box Technology tillgång till en modern spelplattform, intäktsströmmar samt cirka 700 000 akt...
ADVENTURE BOX TECHNOLOGY: WHAT DOES THE ACQUISITION OF KOGAMA MEAN? The acquisition of the Danish company Multiverse with the gaming platform KoGaMa gives Adventure Box Technology access to a modern gaming platform, revenue streams and approximat...
REG MAR
DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2022 Under kvartalet var företagets fortsatta kostnadsfokus framgångsrikt och ledde till minskade kostnader, främst tack vare lägre organisationskostnader och färre anställda. Den 12...
REG MAR
QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER 2022 During the quarter, the company's continued focus on costs was successful and led to reduced costs, mainly due to lower organizational costs and fewer employees. On September 12,...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
https://corp.adventurebox.com/
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377