REGMAR

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2023

Under kvartalet har betydande förbättringar implementerats på bolagets spelplattform KoGaMa, både vad gäller användarnas kreativa möjligheter samt säkerheten i plattformens övergripande system. Implementeringen av premierade annonser i spelen fortsätter för att förhöja spelupplevelse och förstärka bolagets intäktsström.

KVARTALET JANUARI - MARS I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 346 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -4 487 tkr (-2 977 tkr) eller -0,15 SEK (-0,20 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -3 901 tkr (-6 174 tkr)
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 7 226 tkr (23 116 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 24 055 tkr (28 990 tkr).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 (0)26 355 377

[email protected]

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377