REGMAR

DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2023

Vi fortsätter vår mission att skapa den mest tillgängliga spelplattformen. KOGAMA går utöver bara spel och uppmuntrar kollektiv kreativitet. Dess onlineplattform bryter barriärerna för traditionellt spelande, vilket gör att varje användare kan skapa, spela och lära sig på en ständigt utvecklande digital lekplats.

KVARTALET APRIL - JUNI I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 804 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 994 tkr (-1 924 tkr) eller -0,10 SEK eller (-0,13 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -2 049 tkr (-4 527 tkr)
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 5 177 tkr (18 338 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 21 111 tkr (27 066 tkr).

PERIODEN JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under perioden var 1 150 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 481 tkr (-4 901 tkr) eller -0,25 SEK eller (-0,33 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -5 950 tkr (-10 701 tkr)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 (0)26 355 377

[email protected]

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377