REGMAR

DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2022

Bolaget fortsätter utvecklingen av den nya spelformen Multimaker. Plattformen har en för branschen låg avvisningsfrekvens samtidigt som den redan låga kundanskaffningskostnaden har sänkts ytterligare. Bolaget har även sänkt kostnaderna sedan tidigare kvartal.

Med ett fokuserat team, finansiell uthållighet och en lovande Multimaker ser bolaget med tillförsikt fram emot hösten.

KVARTALET APRIL - JUNI I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0 tkr (1 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -1 924 tkr (-4 722 tkr) eller -0,13 SEK (-0,31 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -4 527 tkr (-5 987 tkr).
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 18 338 tkr (42 644 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 27 066 tkr (66 484 tkr).
  • Mätningar under juni visar på en kundanskaffningskostnad på en­dast 0,23 kr per användare, vilket kan jämföras med branschsnittet på cirka 15 kr ($1.47) (Liftoff Mobile Gaming Apps Report 2020).
  • Patentansökan godkänd i Japan.
  • Multimaker har en genomsnittlig avvisningsfrekvens, så kallad "bounce rate", på låga 8%, att jämföra med snittet på 34% för de 100 största spelsajterna (Similarweb).

 Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk: https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377