REGMAR

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2022

Utvecklingen av den nya spelformen Multimaker fortsätter enligt plan. Nya mätdata från Multimaker visar samtidigt bättre resultat jämfört med den klassiska plattformen.

KVARTALET JANUARI - MARS I SAMMANDRAG

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 977 tkr (-5 887 tkr) eller -0,20 SEK (-0,39 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -6 174 tkr (-8 449 tkr)
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 23 116 tkr (48 768 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 28 990 tkr (71 206 tkr).
  • Fortsatt utveckling av Multimaker
  • Multimaker genererar dubbelt så långa spelsessionstider jämfört med den klassiska plattformen
  • Multimaker-användare kommer mer än tre gånger så ofta från obetalda, organiska sökresultat på Internet

 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk: https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 maj 2022 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377