REGMAR

AKTIEÄGARE FÖRESLÅR ÄNDRINGAR I STYRELSEN FÖR ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) OCH BEGÄR ATT EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMMANKALLAS

Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) har idag mottagit ett brev från aktieägarna Christopher Kingdon, Cleo Hayes-McCoy, Hans Ternbrant, Jonas Nordström och Göran Ofsén som innehar 15,63 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, i vilket det begärs att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där val av styrelse ska behandlas.

Enligt aktieägarnas förslag ska styrelsen bestå av Christopher Kingdon, Rikard Herlitz, Hans Richter och Cleo Hayes-McCoy. Christopher Kingdon föreslås utses till styrelsens ordförande. Med anledning av inkommen begäran kommer styrelsen inom två veckor att kalla till extra bolagsstämman.

Denna information är sådan information som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 16:30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377