ADVENTURE BOX: STYRKAN MED ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL

Andelen återvändande användare ökade med tre procentenheter jämfört med oktober till 22%, trots att nyutveckling bara gjorts på den ännu ej släppta Multimakern. Detta visar på styrkan med att låta användarna själva skapa spelen.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Adventure Box spelplattform har under november haft 201 395 besökare, varav 22% har varit återvändande, en ökning med tre procentenheter jämfört med oktober. Under november har bolaget fortsatt fokuserat på den nya spelformen multimaker och hur den fungerar för mobiltelefonanvändare och olika telefonmodeller.

- Trots att vi fokuserar på test och utveckling av multimakern, och inte släppt någon ny funktionalitet på den befintliga plattformen, steg andelen återvändande användare, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box. Det intressanta med detta är att det bevisar styrkan hos vårt case, det vill säga en plattform där användarna själva skapar innehållet. De skapar bättre och bättre innehåll så länge de ges möjlighet till det, fortsätter Rickard.

Kundanskaffningskostnaden är fortsatt låg och var under november 0,22 kr. Multimakerns användarvänlighet och funktionalitet prioriteras i utvecklingsarbetet och testas nu i mindre tester.

Nyckeltal för Adventure Box november 2021 (oktober inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 201 395 (201 169)

· Andel besökare från spelwebbsidor 3% (3%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,22kr (0,26 kr)

· Antal återvändande användare 44 731 (38 070)

· Andel återvändande användare 22% (19%)

· Antal visningar av stillbildsreklam 3 445 (3 148)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 3kr (3 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Definitioner:

· Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).

· Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.

· Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.

· Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377