ADVENTURE BOX: SPELMODELLEN LEVERERAR

Både andelen återvändande användare samt spelsessionslängden hos dessa fortsätter att öka jämfört med föregående månad.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Adventure Box plattform har under januari haft 199 247 besökare. 22 % av besökarna under januari var återvändande och dessa spenderar i genomsnitt 9,6 minuter per besök, jämfört med 9 minuter i december.

Under januari, liksom föregående månad, har utvecklingen enbart varit på den nya spelformen multimaker som nu stegvis introduceras. Trots detta förbättras mätetalen på den ej vidareutvecklade spelplattformen gällande både återvändande användare och deras genomsnittliga spelsessionslängd.

- Affärsmodellen med användarskapade spel visar återigen sin styrka. Vi ser att spelen successivt blir bättre och att aktiviteten mellan spelare och spelskapare ökar. Detta medför att spelarna i allt högre grad kommer tillbaka och spenderar mer tid på plattformen. Vi ser därför ännu mer fram emot multimakern, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box.

Kundanskaffningskostnaden är fortsatt låg och var under januari 0,26 kr.

Nyckeltal för Adventure Box januari 2022 (december inom parentes):

  · Antal webbsidesbesökare 199 247 (199 049)

  · Andel besökare från spelwebbsidor 4% (4%)

  · Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,26 kr (0,26 kr)

  · Antal återvändande användare 44 296 (42 051)

  · Andel återvändande användare 22% (21%)

  · Antal visningar av stillbildsreklam 4 419 (3 818)

  · Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 7 kr (5 kr)

  Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

  Definitioner:

  · Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).

  · Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.

  · Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.

  · Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.

  · Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.

  · Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

  FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
  Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
  [email protected], corp.adventurebox.com

  OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

  Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


  Om Adventure Box

  Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

  Webbplats
  corp.adventurebox.com
  Bransch
  Teknik

  Prenumerera

  Få löpande information från Adventure Box via e-post.

  Handelsinformation

  Kurs ()
  Förändring ()
  Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

  IR-Kontakt

  Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377