REGMAR

ADVENTURE BOX MEDDELAR ATT DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN DEN 16 DECEMBER 2021 STÄLLS IN OCH ATT STYRELSELEDAMOTEN CHRISTOPHER KINGDON AVGÅR PÅ EGEN BEGÄRAN

Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har idag mottagit besked från minoritetsägare i Bolaget att de inte längre anser att det finns anledning att genomföra den extra bolagsstämma som sammankallats att hållas den 16 december 2021, på begäran av minoritetsägare i Bolaget. Styrelsen har därför beslutat att ställa in extra bolagsstämman den 16 december 2021. Vidare har styrelsen idag mottagit besked från Bolagets styrelseledamot Christopher Kingdon att han med omedelbar verkan avgår från sin post som styrelseledamot i Bolaget.

Den 27 oktober 2021 mottog styrelsen för Adventure Box en begäran från aktieägarna Christopher Kingdon, Cleo Hayes-McCoy, Hans Ternbrant, Jonas Nordström och Göran Ofsén som innehar 15,63 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget ("minoritetsägarna"), om att sammankalla extra bolagsstämma för att behandla föreslagna förändringar i styrelsens sammansättning. Den 10 november 2021 kallade Bolaget till extra bolagsstämma att hållas den 16 december 2021 i enlighet med begäran från minoritetsägarna. Den 2 december 2021 mottog styrelsen besked från minoritetsägarna att de inte längre anser att det finns anledning att genomföra den extra bolagsstämman därmed återkallar sin begäran. Mot bakgrund av ovan beslutade Bolagets styrelse idag att ställa in den extra bolagsstämman som sammankallats att hållas den 16 december 2021 då styrelsen inte längre anser att det finns anledning att genomföra stämman.

Vidare har styrelsen idag mottagit besked från Bolagets styrelseledamot Christopher Kingdon att han med omedelbar verkan avgår från sin post som styrelseledamot i Bolaget. Med anledning av Christophers avgång uppstår en vakans i styrelsen som kommer att behandlas vid nästkommande bolagsstämma.

Denna information är sådan information som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021 kl. 16:50 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377