ADVENTURE BOX: FLER ANVÄNDARE OCH LÄNGRE TID I MULTIMAKERN

Under mars ökade antalet användare på plattformen till 219 269 jämfört med 197 580 besökare under februari. Multimakern genererar samtidigt en betydligt längre spelsessionstid hos användarna jämfört med den tidigare plattformen.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Adventure Box plattform har under mars haft 219 269 besökare. Sedan grundversionen av multimakern publicerades på Adventure Box i januari har allt fler spelare lockats till den. Mätdata för första kvartalet visar nu även att användare i multimakern mycket oftare kommer tillbaka och även i genomsnitt spenderar över dubbelt så lång tid per användare jämfört med plattformen som helhet. Bifogade stapeldiagram visar fler detaljer.

- Det är glädjande att se att fler användare besökt oss under mars, samtidigt som multimakern visar styrka med bland annat större andel återkommande användare och mycket längre spelsessionstider hos användarna. Det bådar gott inför framtiden i takt med att multimakern utvecklas, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box.

Kundanskaffningskostnaden är fortsatt låg och var under mars 0,23 kr.

 

Nyckeltal för Adventure Box mars 2022 (februari inom parentes):

 • Antal webbsidesbesökare 219 269 (197 580)
 • Andel besökare från spelwebbsidor 5% (4%)
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,23 kr (0,25 kr)
 • Antal återvändande användare 50 126 (45 884)
 • Andel återvändande användare 23% (23%)
 • Antal visningar av stillbildsreklam 3 611 (3 943)
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 5 kr (7 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

 

Definitioner:

 • Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).
 • Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.
 • Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.
 • Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377