ADVENTURE BOX: AVSEVÄRT LÄGRE KUNDANSKAFFNINGSKOSTNAD ÄN BRANSCHEN

Under juni har 197 168 användare besökt Adventure Box. Kundanskaffingskostnaden är samtidigt avsevärt lägre än branschen med bara 0,23 kr per användare.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Mätningar under juni visar på en kundanskaffningskostnad på endast 0,23 kr per användare, vilket kan jämföras med branschsnittet på ca 15 kr ($1.47) (Liftoff Mobile Gaming Apps Report 2020). Adventure Box har genom innovativ online-marknadsföring skapat en metod för att köpa trafik billigt som går att skala upp kraftigt.

Under juni har arbetet med Multimakern fortsatt enligt plan, samtidigt som en något högre andel återvändande användare kunnat uppnås i kombination med en lägre kundanskaffningskostnad.

 • Vi är erkänt duktiga på kundanskaffning och kan anskaffa bättre kunder till en bråkdel av kostnaden jämfört med snittet för webspelsbranschen. Det är ett styrkebesked för vår affär, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box.

Adventure Box plattform har under juni haft 197 168 besökare. Medan företaget nu fokuserar på Multimakern samlar man in värdefulla data om besökarna på spelplattformen.

Kundanskaffningskostnaden är fortsatt låg och var under juni 0,23 kr.

 

Nyckeltal för Adventure Box juni 2022 (maj inom parentes):

 • Antal webbsidesbesökare 197 168 (198 105)
 • Andel besökare från spelwebbsidor 4% (4%)
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,23 kr (0,24 kr)
 • Antal återvändande användare 45 569 (42 755)
 • Andel återvändande användare 23% (22%)
 • Antal visningar av stillbildsreklam 2 385 (3 372)
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 4 kr (10 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

 

Definitioner:

 • Antalet webbsidesbesökare är antalet enskilda personer som besökt bolagets webbsida (enligt Google Analytics).
 • Besökare från spelwebbsidor rapporteras när en användare klickar sig till bolagets webbsida från en tredjepartswebbsida.
 • Genomsnittlig kostnad för köpt trafik är den genomsnittliga kostnaden för varje klick på en annons från besökare som klickar sig till bolagets webbplats via betalda annonser.
 • Återvändande användare rapporteras när en besökare med befintliga Google Analytics-cookies från Adventure Box kommer tillbaka till bolagets webbsida. Notera att Google Analytics mått för återvändande användare är beroende av att användaren tillåter Googles "cookie". Återvändande användare som inaktiverat cookies i sin browser kommer därför inte att räknas som återvändande av Google Analytics.
 • Antal visningar av stillbildsreklam är de antal gånger ett reklambudskap från Adventure Box börjat laddas på en användares enhet.
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam är den intäkt som tusen reklamvisningar genererar.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.


Om Adventure Box

Adventure Box, utvecklar och driver en sociala molnplattform för konsumentskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets streamingteknologi är patentskyddad.

Webbplats
corp.adventurebox.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Adventure Box via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ADVBOX ISIN-kod SE0012955276 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Michal Bendtsen VD [email protected] +45 26 355 377