VD säljer aktier för att betala tillbaka ett lån

Axel Berntsson har sålt 50 000 aktier i Absolent Air Care Group för att betala tillbaka ett lån.

Hela likviden från försäljningen har använts till att betala av ett lån som togs i samband med förvärv av optioner i december 2017 och konvertering av aktier till optioner i maj 2021.

Axel Berntsson fortsätter att vara en stor och långsiktig aktieägare i Absolent Air Care Group. Efter transaktionen äger Axel Berntsson 140 009 aktier, vilket motsvarar 1,2% av det totala antalet aktier i bolaget.

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: [email protected]

Absolent Air Care Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB (publ) är Redeye AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank