Pressmeddelanden

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH UTÖKAT BEFINTLIGT KREDITAVTAL MED NORDEA Absolent Air Care Group AB har förnyat koncernens nuvarande kreditavtal med Nordea, där det förnyade avtalet träder i kraft per 29 mars 2023 och löper över tre år. I samband med...
ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND EXPANDED EXISTING CREDIT FACILITY WITH NORDEA Absolent Air Care Group AB has renewed the Group's current credit facility agreement with Nordea, where the renewed agreement is effective from 29 March 2023 and runs over three...
ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR AIRFINA AG I SCHWEIZ Absolent Air Care Group har utökat sin direkta närvaro i Schweiz genom avtal om förvärv av samtliga aktier i det schweiziska bolaget AIRfina AG, som fram till nu varit en av Abso...
ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES AIRFINA AG IN SWITZERLAND Absolent Air Care Group has increased its direct presence in Switzerland by an agreement of acquisition of all shares in the Swiss company AIRfina AG, which up until now has acte...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Oktober-december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 340,1 (272,7) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 24,7 (19,0) %. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med...
REG MAR
ABSOLENT AIR CARE GROUP YEAR-END REPORT 2022 October-December 2022 • Net sales amounted to SEK 340.1 (272.7) million, which equals a growth of 24.7 (19.0) %. • Operating result before amortizations and depreciations (EBITD...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank