Pressmeddelanden

VD säljer aktier för att betala tillbaka ett lån Axel Berntsson har sålt 50 000 aktier i Absolent Air Care Group för att betala tillbaka ett lån. Hela likviden från försäljningen har använts till att betala av ett lån som togs...
CEO sells shares to repay a loan Axel Berntsson has sold 50,000 shares in Absolent Air Care Group to repay a loan. The full value of the proceeds of the sale has been used to repay a loan he had taken out to buy...
REG
Beslut från årsstämma i Absolent Air Care Group AB (publ) 2024 Absolent Air Care Group ABs årsstämma ägde rum den 16 maj 2024 i Lidköping. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3 kronor per aktie, motsvarande 33 962...
REG MAR
Absolent Air Care Group Delårsrapport Jan-mar 2024 • Nettoomsättningen uppgick till 357,6 (358,8) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på -0,3 (11,4) %. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 10,9 % och uppgick til...
REG MAR
Absolent Air Care Group Interim report Jan-Mar 2024 • Net sales amounted to SEK 357.6 (358.8) million, which equals a growth of -0.3 (11.4) %. • Operating result before amortizations and depreciations (EBITDA) increased by 10.9 %...
REG
Absolent Air Care Group meddelar byte av Certified Adviser till Redeye Absolent Air Care Group AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye tillträder som Certified Adviser den...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank