REGMAR

Uppdatering av Covid-19s påverkan på Absolent Group ABs verksamhet

För att anpassa koncernens verksamhet efter efterfrågan har koncernen beslutat att kortidspermittera ca hälften av koncernens 530 medarbetare. Av de medarbetare som berörs återfinns 51% i Storbritannien, 22% i Nordamerika, 22% i Sverige samt 5% i övriga Europa. Permitteringar sker stegvis inom koncernen t.o.m. maj 2020. Ledningsgrupp samt vissa nyckelpersoner inom koncernen, som inte omfattas av korttidspermittering, kommer reducera sina löner i motsvarande grad.

Lidköping 2020-04-01

Pressmeddelande

Uppdatering av Covid-19s påverkan på Absolent Group ABs verksamhet

För att anpassa koncernens verksamhet efter efterfrågan har koncernen beslutat att kortidspermittera ca hälften av koncernens 530 medarbetare. Av de medarbetare som berörs återfinns 51% i Storbritannien, 22% i Nordamerika, 22% i Sverige samt 5% i övriga Europa. Permitteringar sker stegvis inom koncernen t.o.m. maj 2020. Ledningsgrupp samt vissa nyckelpersoner inom koncernen, som inte omfattas av korttidspermittering, kommer reducera sina löner i motsvarande grad.

Absolent Group AB har försäljning och verksamhet i ett 60-tal länder och effekterna av coranaviruset, Covid-19, har hittills varierat på våra olika marknader. Allt fler länder stänger ner vilket förväntas ge negativa effekter på världsekonomin. Då koncernen verkar i många delar av världen varierar de åtgärdspaket som erbjuds i olika länder både i ersättning och tidsomfattning. Åtgärderna har vidtagits för att anpassa koncernens kostnader till det rådande marknadsläget där vi ser en tillfälligt minskad efterfrågan.

" Vårt fokus just nu är att ta hand om våra anställda och säkerställa god likviditet. Vi anser att en god likviditet är nyckeln till att hantera såväl de utmaningar som rådande omständigheter medför samt det ger oss en flexibilitet och utrymme för att ta vara på de möjligheter som vi tror kommer så småningom. Vår ambition är att ta tillbaka alla anställda från korttidspermittering så fort situationen tillåter och under tiden se till att de har det så bra som möjligt." säger Axel Berntsson, Koncern VD, Absolent Group.

Ytterligare information

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000

CFO Anna Åkerblad 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl 21:00 CET.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Erik Penser Bank