Ulrik Svensson lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Absolent Group

Som tidigare kommunicerats av Melker Schörling AB kommer Ulrik Svensson att lämna sin anställning som VD i Melker Schörling AB vid årsskiftet. Som en följd av detta så har han lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot i Absolent Group AB (publ).

2016-12-28 Lidköping

Kontakt:
VD Tony Landh: 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank