NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN FÖR ABSOLENT AIR CARE GROUP

Absolent Air Care Group har rekryterat Jonas Fagerström till rollen som chef för affärsområdet Commercial Kitchen, med tillträde 1 juni 2023. Jonas har en gedigen industriell erfarenhet från CPS Color, där han hade rollen som Senior Vice President med ansvar för R&D, produktledning och den operativa verksamheten. Vidare har han varit affärsområdesansvarig inom ISS Facility Services samt managementkonsult på Accenture.

Mattias Nurman, tidigare CIO på Absolent Air Care Group, har valt att lämna sin anställning i bolaget. I samband med det togs beslut att rationalisera koncernledningen och integrera ansvaret för IT och digitalisering under CFO Karin Brossing Lundqvist.

Jan Berntsson, som haft positionen som CTO, har gått i en sedan länge planerad pension. Teknikansvaret i koncernen kommer att integreras in i produktledningsansvaret som innehas av CPO Robert Wiktorén. Jan kommer att kvarstå som Senior Advisor till koncernledningen på deltidsbasis.

"Vi är mycket glada över att få in Jonas som en del av koncernledningen. Jonas affärsmannaskap i kombination med operationellt och tekniskt kunnande kommer bli centralt i uppbyggnaden av vår storköksverksamhet. Med hans gedigna förmåga att leda människor i förändring kommer vi att kunna öka förändringstakten och tillväxten inom affärsområdet. Vi välkomnar Jonas till teamet och ser fram emot att få sätta igång och jobba tillsammans.

Jag vill också passa på att tacka Mattias för hans insatser och gratulera Karin och Robert till deras utökade ansvarsområden. Jag vill även rikta ett speciellt tack till Jan för hans ovärderliga bidrag till uppbyggnaden av vad som idag är Absolent Air Care Group. Utan hans nyfikenhet, intelligens, kreativitet och mod hade vi aldrig kunnat ta oss dit vi är idag. Vi är oerhört tacksamma för att Jan fortsätter vara tillgänglig för att delta i vissa specifika projekt och därmed fortsätter att bidra till koncernens utveckling, om än i mindre utsträckning." - säger VD Axel Berntsson.

Kontakt:
Axel Berntsson, VD och koncernchef
Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00
Email: [email protected]

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank