ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2019

Kvartal 3 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 285,6 Mkr (168,7) vilket motsvarar en tillväxt på 69,3 % (48,1). Den organiska tillväxten i kvartalet var -8,3%
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 37,8 Mkr (33,8) motsvarande en marginal om 13,2 % (20,0)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 19,1 Mkr (30,8) motsvarande en marginal om 6,7 % (18,3)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,92 kr (2,11)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 42,0 Mkr (35,3)

Perioden januari - september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 714,3 Mkr (483,4) vilket motsvarar en tillväxt på 47,8 % (40,6) varav 3,7 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 121,8 Mkr (103,3) motsvarande en marginal om 17,0 % (21,4)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 89,5 Mkr (94,4) motsvarande en marginal om 12,5 % (19,5)
  • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 5,86 kr (6,49)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 89,6 Mkr (72,9)

Lidköping 2019-11-12

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på https://www.absolentgroup.se/finansiella-rapporter/delårsrapporter/
Frågor om bokslutskommunikén besvaras av:
VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000
CFO Anna Åkerblad 0510 - 484000

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl 08:00 CET.

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.
Email: [email protected] 


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank