Absolent Group Delårsrapport jan-jun 2015

- Nettoomsättningen för perioden jan - jun blev 206,8 Mkr (131,1)

- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 44,8 Mkr (29,1) motsvarande en marginal om 21,7% (22,2)

- Resultat per aktie uppgick till 2,81 kr (0,79) 1)

- Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,94 kr (1,85)*1)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 28,8 Mkr (18,4)

*1)Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.

Ökad försäljning och resultat
- Bolaget har fortsatt att utvecklas väl under årets andra kvartal. De flesta av Bolagets huvudmarknader uppvisar positiva tillväxttal vilket bl.a. är ett resultat av målmedveten långsiktig utveckling av marknadspositionerna. Förvärvet av återförsäljaren Avani Environmental International Inc i USA i början av året bidrar också till de positiva siffrorna, säger VD Tony Landh.

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

2015-08-25 Lidköping

Frågor om delårsrapporten besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB är Consensus Asset Management AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank