Absolent Delårsrapport Jan - Mars 2015

- Nettoomsättningen för perioden jan - mars blev 99,8 Mkr (58,4)

- Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 21,5 Mkr (12,5) motsvarande en marginal om 21,6% (21,5)

- Resultat per aktie uppgick till 1,32 kr (0,3) 1)

- Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,38 kr (0,82) *)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 14,8 Mkr (5,2)

*) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.

Ökad försäljning och resultat

- Bolaget har fortsatt att utvecklas väl under årets första kvartal. En förbättrad konjunktur, resultatet av en målmedveten långsiktig utveckling av marknadspositionerna samt förvärv av återförsäljaren Avani Environmental International Inc är orsakerna till de positiva siffrorna, säger VD Tony Landh.

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se .

Rapporten i sin helhet bifogas.

2015-05-26 Lidköping

Frågor om delårsrapporten besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB är Consensus Asset Management AB.


Om Absolent Air Care Group

Webbplats
www.absolentgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Absolent Air Care Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ABSO ISIN-kod SE0006256558 Certified Adviser Carnegie Investment Bank